بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

 

حضور شرکت کیمند انرژی پارس در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی