بازرگانی

شرکت کیمند انرژی پارس نماینده رسمی فروش ماسک های سوپاپدار FFP2 و FFP3 با نشان پایش و همچنین تامین کننده تجهیزات ایمنی و آتش نشانی می باشد.