حسن انجام کار

گواهی حسن انجام کار پروژه راه اندازی مخازن ذخیره سازی میعانات گازی عسلویه شرکت ناردیس طرح های انرژی

 

  

گواهی حسن انجام کار پروژه بازرسی فنی و ارزیابی عملکرد دستگاه نیمه اتوماتیک التراسونیک

جهت انجام آزمایش UT ورق های پروژه سبزاب - ری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران