پروژه راه اندازی تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی عسلویه

پروژه راه اندازی تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه)

توسط شرکت کیمند انرژی پارس

برای مشاهده مطالب بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.