Commecial

- خرید و فروش، صادرات و واردات لوازم و تجهیزات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

- فروش لوازم و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

- نمایندگی فروش ماسک های سوپاپ دار FFP2 و FFP3 با نشان پایش