خدمات

مدیریت پروژه های صنعتی و پالایشگاه های نفت , گاز, پتروشیمی و نیروگاهی . نظارت براجرای صحیح پروژه های صنعتی، ساختمانی و بازرسی های مربوطه اعم ازسیویل وتاسیسات . مشاوره، نظارت، تعمیرات و نگهداری، ارائه خدمات فنی مهندسی درکلیه پروژه های نفت, گاز و . پتروشیمی،عمرانی، زیست محیطی، نیروگاهی، ادامه

مشاوره و کارهای اجرایی HSE در کلیه مراحل پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری . مشاوره درزمینه انتقال دانش فنی ایمنی ،بهداشت حرفه ای، محیط زیست و بازرسی فنی . مشاوره درخصوص استقرارسیستمهای مدیریت IMS , HSE-MS . مشاوره درتامین تجهیزات حفاظت فردی، اعلام و اطفاء حریق،امداد و نجات و لوازم ادامه

بازرسی فنی از کلیه دستگاهها، تجهیزات ثابت ودوار صنعتی با استفاده از روشهای پیشرفته بازرسی فنی . بازرسی فنی جوش, کالا, محصولات شیمیایی، مخازن ذخیره , تجهیزات حفاری، ادوات برقی و ابزار دقیق . انجام خدمات بازرسي وصدورگواهي سلامت براي انواع جرثقيلها، بالابرها و ماشین آلات صنعتی . بازرسی فنی از خطوط ادامه