بازرسی فنی و تضمین کیفیتQA/QC

 • بازرسی فنی از کلیه دستگاهها، تجهیزات ثابت ودوار صنعتی با استفاده از روشهای پیشرفته بازرسی فنی .

 

 • بازرسی فنی جوش, کالا, محصولات شیمیایی، مخازن ذخیره , تجهیزات حفاری، ادوات برقی و ابزار دقیق .

 

 • انجام خدمات بازرسي وصدورگواهي سلامت براي انواع جرثقيلها، بالابرها و ماشین آلات صنعتی .

 

 • بازرسی فنی از خطوط لوله های  زیرزمین در خشکی و بستر دریا با استفاده ازپیگ های هوشمند .

 

 • تهیه وتدوین دستورالعملهای جوشکاری, عملیات حرارتی, تعمیرات و نگهداری تجهیزات صنعتی .

 

 • نظارت براجرای دستورالعملهای جوشکاری, عملیات حرارتی، زنگ زدایی، رنگ آمیزی،عایق کاری، تعمیرات و نگهداری .

 

 • بازرسی فنی ازکلیه واحدهای عملیاتی در پالایشگاهای نفت, گاز, پتروشیمی در زمانهای تعمیرات اساسی و بهره برداری .

 

 • مشاوره و ارائه خدمات جهت دریافت پروانه اشتغال به کار با چشمه های رادیواکتیو و سنجشگرهای پرتوی ازسازمان انرژی اتمی .

 

 • مشاوره و ارائه خدمات درنصب, راه اندازی, بازرسی, کالیبراسیون و مونیتورینگ سنجشگرهای رادیو اکتیو و سیستمهای چاه پیمایی .

 

 • ارائه روشهای پیشگیری ازخوردگی و نظارت برکیفیت و نحوه اجراء .

 

 • بازرسی برمبنای ریسک ( RBI ) .