مهندسی - اجراء

  • مدیریت پروژه های صنعتی و پالایشگاه های نفت , گاز, پتروشیمی و نیروگاهی .

 

  • نظارت براجرای صحیح پروژه های صنعتی، ساختمانی و بازرسی های مربوطه اعم ازسیویل وتاسیسات .

 

  • مشاوره، نظارت، تعمیرات و نگهداری، ارائه خدمات فنی مهندسی درکلیه پروژه های نفت, گاز و .

 

           پتروشیمی،عمرانی، زیست محیطی، نیروگاهی، تاسیسات دریایی , سازه های بنادر و پایانه های نفتی .

 

  • تعمیرات و نگهداری تلمبه خانه ها, خطوط لوله انتقال نفت خام, گاز, پتروشیمی و فرآورده های نفتی .

 

  • اجرای دستورالعملهای جوشکاری , عملیات حرارتی ، زنگ زدایی، رنگ آمیزی, عایق کاری, تعمیراتی  و

 

          نگهداری, تفسیر فیلم های رادیو گرافی.

 

  • تامین نیروی متخصص و ماهر موردنیاز پروژههای صنعتی در زمان ساخت, راه اندازی و بهره برداری.

 

  • خرید وفروش, صادرات و واردات کلیه تجهیزات بازرسی فنی, ایمنی , بهداشت, محیط زیست وا قلام مجاز بازرگانی .

 

  • برگزاری و شرکت درنمایشگاه ها, سمینارها و همایشهای محلی و بین المللی مرتبط با فعالیتهای شرکت .

 

  • انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی.

 

  • مشاوره در تامین تجهیزات صنایع نفت , گاز و پتروشیمی .

 

           شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی .